Αγάπη

Τέχνη

Χαρτοπλεγμένος πίνακας με τη λέξη Αγάπη. Σε βαθιά κορνίζα με προστατευτικό τζάμι.

Ο πίνακας έχει περαστεί με βερνίκι για προστασία, είναι έτοιμος για κρέμασμα και φέρει την υπογραφή μου στο πίσω μέρος.


Χαρτοπλεκτική Σε Κορνίζα
Διαστάσεις:
52×42 εκ (38×28 εκ παράθυρο)