Ιερό Νερό | Tao #08

Τέχνη

Το υπέρτατο καλό είναι σαν το νερό,
το οποίο θρέφει τα πάντα χωρίς να προσπαθεί.
Κυλάει σε μέρη χαμηλά που τα σιχαίνονται όλοι.
Κι έτσι, είναι σαν το Tao.
Nα ζεις σύμφωνα με την φύση των πραγμάτων.
Στα εγκόσμια , να είσαι κοντά στη γη.
Στον διαλογισμό, πήγαινε βαθιά μες την καρδιά.
Στις συναναστροφές σου με άλλους, να είσαι καλός κι ευγενικός.
Να υποστηρίζεις το λόγο σου.
Να κυβερνάς με δικαιοσύνη.
Να επιλέγεις τη σωστή στιγμή με συνέπεια.
Αυτός που ζει σύμφωνα με τη φύση,
δεν πηγαίνει ενάντια στη ροή των πραγμάτων.
Κινείται σε αρμονία με την παρούσα στιγμή,
γνωρίζοντας πάντα την αλήθεια για το τι ακριβώς να κάνει.

Χαρτοπλεγμένος πίνακας σε ανοιχτή κορνίζα (χωρίς τζάμι), εμπνευσμένος από το Tao Te Ching – στίχος 08.

Ο πίνακας Ιερό Νερό έχει περαστεί με βερνίκι για προστασία, είναι έτοιμος για κρέμασμα και φέρει την υπογραφή μου στο πίσω μέρος. Η κορνίζα είναι ένα από τα περισωσμένα κομμάτια της συλλογής μου, την οποία ανακύκλωσα για να συνοδεύσει αυτό το έργο.


Πίνακας με την τεχνική της Χαρτοπλεκτικής
Έμπνευση: Tao Te Ching – στίχος 08 | Living the wisdom of the Tao του Dr. Wayne Dyer
Διαστάσεις:
16×21 cm (11.5×16.5 εκ παράθυρο)